טיפים לקניית דירה

תוכניות מתאר: לפני חתימת עסקה במקרקעין אנו ממליצים לבדוק את תוכניות המתאר של הנכס על מנת, בין השאר, לדעת מה עומדים לבנות בסביבה הקרובה.

נסח טאבו: לפני חתימת כל עסקה במקרקעין, אנו ממליצים להוציא נסח טאבו ולוודא שהנכס רשום, ואינו מעוקל או משועבד.

הערת אזהרה: מיד עם תום חתימת החוזה וביצוע תשלום ראשון, אנו ממליצים לרשום בטאבו הערת אזהרה לטובת הקונה המתריעה בפני כל אדם "שים לב כאן מתבצעת עסקה".

מס שבח: מס שבח הינו מס המשולם על ידי המוכר על רווח הון ממכירת הנכס. כאשר מדובר על דירת יחיד של אדם פרטי, אשר לא מכר נכס אחר בארבע השנים הקודמות לעסקה הנוכחית, קיים פטור ממס זה. למרות זאת נהוג לשמור סכום כל שהוא בידיי הקונה עד להגעת "הפטור".

עוברים דירה ?

אנו ממליצים לבטח את הרכוש בזמן ההובלה. במשא ומתן על הצעת המחיר להובלה יש לכלול את מרכיבי העלות הבאים:

כמות החפצים שיש להעביר

משקל החפצים ורגישותם לשבירה

המרחק בין נקודת המוצא לבין היעד אליו מועברת תכולת הדירה

מספר הקומה, ואפשרות השימוש במעלית