בבלעדיות למכירה קוטג' – מגרש מערב רעננה

למכירה קוטג' כ-350 בנוי 400 קרקע
סך הכל 860 מטר – מגרש
מתאים לשני קוטג'ים אדמה פרטית
מרחק הליכה לפארק ולמרכזי קניות
כניסה מידית לפרטים יש לפנות למשרדינו.

בקוטג' 8 חדרים + מרתף